Stručni skup i javna tribina

23.02.2017.

U srijedu, 22.veljače, s početkom u 9:30 sati u prostorijama zgrade Varaždinske županije održan je stručni skup koji je organizirao Savez udruga Dravska liga u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije. Prezentiran je dosadašnji rad na projektu o šumama i biološkoj raznolikosti Regionalnog parka Mura-Drava (The FoEI International Program on Forests and Biodiversity Grant for GGF Funding), koji je započeo u lipnju 2016. godine, a traje do srpanja 2017. godine. U sklopu projekta prikupljaju se podaci i dokumentacija o stanju privatnih i državnih šuma kao i poljoprivrednih površina Regionalnog parka prirode Mura-Drava, a razgovara se i o uočenim problemima na tom prostoru.
Kroz nastavak provođenja projektnih aktivnosti i dalje se očekuje suradnja između civilnih organizacija, gospodarskih subjekata, lokalnih vladinih institucija i javnih ustanova za upravljanje predmetnim područjima u svim županijama na prostoru Regionalnog parka. Projekt i osvrt na do sad prikupljene podatke je predstavila predsjednica Saveza udruga Dravska liga, Dora Radosavljević. Sljedilo je predavanje ornitologa Ivana Darka Grlice iz Prirodoslovnog društva Drava (Virovitica) o vrstama ptica na području Regionalnog parka Mura-Drava te predavanje Gorana Sabola iz Nobilis-a o Arhuškoj konvenciji i pravu javnosti na sudjelovanje pri postupcima zaštite okoliša i prirode te kratak osvrt na rad Zelenog telefona i proteklog projekta „Partnerstva za okoliš“ kojeg su provodile članice Mreža Zelenog telefona.
Više o samom stanju privatnih šuma Regionalnog parka Mura-Drava u području Međimurske županije saznali smo na javnoj tribini “Problematika protupravnog prisvajanja primarnih i sekundarnih šumskih proizvoda (šumske krađe) iz privatnih šuma“ koja je održana u Centru za posjetitelje u Križovcu, 21. veljače, u organizaciji Udruge šumoposjendika Međimurja JEGNJED. Na javnoj tribini govorili su predstavnici Savjetodavne službe, Međimurske županije, Hrvatskih šuma, Ministarstva unutarnjih poslova-Policijske uprave međimurske, Ministarstva poljoprivrede-šumarske inspekcije, Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, Udruge šumoposjednika Međimurja Jegnjed, predstavnici JU Međimurska priroda, Lovačkog i Ribolovnog saveza. Utvrđeno je da po postocima Međimurska županija ima najmanje šumske površine u Hrvatskoj i popriličan postotak ilegalno posječenih stabala koja proizlazi iz neusklađenih zakonodavnih okvira. Ono što ide u prilog navedenome je specifična situacija u kojoj je veća površina šuma u privatnom vlasništvu.