26.04.2019.
U sklopu Zelenog tjedna održali smo u suradnji s Gradom Čakovec jednodnevnu volontersku akciju „Zelena čistka“ na koju su nam se pridružili volonteri Gospodarske škole Čakovec, Međimurskog veleučilišta u Čakovcu te Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.