Adventski sajam

30.12.2018.

Sudjelovali na Adventskom sajmu u Svetoj Mariji zajedno s predstavnicima JU – Međimurska priroda u svrhu promocije projekta „Connecting with Nature“.Projekt se realizira kroz Program dodjele bespovratnih sredstava za zaštićena područja, koji provode Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria, a financira Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju – Sida.