Akcija siječanjskog prebrojavanja ptica

16.01.2018.

U subotu i nedjelju, 13. i 14.01.2017. godine, na području Međimurske županije provodila se akcija siječanjskog prebrojavanja ptica koje zimuju na vodenim površinama. Ptice su pebrojane na više od 20 lokaliteta uz Muru i Dravu. Ove godine, u sklopu projekta „Kreni, zeleno!: uspostavljanje volonterskog programa zaštite okoliša i prirode“, akciji su se pridružili članovi i volonteri ZEON-a te studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu koji su u prosincu prošle godine sudjelovali na edukaciji koja je bila uvjet za volontiranje na istoj akciji.

Siječanjsko prebrojavanje ptica organizirano je u suradnji s Međimurskom prirodom-Javnom ustanovom za zaštitu prirode te Međimurskim veleučilištem u Čakovcu koji su ujedno i partneri na projektu „Kreni, Zeleno! uspostavljanje volonterskog programa zaštite okoliša i prirode“, a kojeg provodi ZEON. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.