AKCIJA UREĐENJA OBALE ZA BREGUNICE

9.04.2018.

Unatoč kišnom vremenu, danas smo sudjelovali u akciji uređenja obale kako bi bregunice mogle graditi gnijezdo. Lokacija akcije bila je uz obalu rijeke Drave na potezu od Pušćina do Gornjeg Hrašćana. Za vrijeme 3 sata trajanje akcije stvorali smo bolje uvjete za gniježđenje bregunica na strmim obalama rijeke Drave na način da smo prionuli rezanju grana i uklanjanju vegetacije. Bregunica je jedna od najmanjih predstavnica obitelji lastavica, koje se gnijezde u cijeloj Europi i na Mediteranu, kao i dijelovima Sjeverne Amerike, a zimi se seli na jug u Istočnu i Južnu Afriku, južnu Aziju i Južnu Ameriku. Bregunice se hrane malim, letećim kukcima, npr. komarcima, i jedna obitelj može ih pojesti i do 10.000 na dan čime čine veliku uslugu ljudima, ali i drugim životinjama, naročito stoci. Bregunica je jedna od najugroženijih vrsta ptica duž rijeke Drave u Hrvatskoj, a procjenjuje se da se broj parova u posljednjih 30 godina smanjio za 90%. Ovim putem se zahvaljujemo svim volonterima koji su se odazvali na samu akciju.