Dynamic light – projekt

10.04.2019.
Na Trgu Republike održali smo anketiranje građana u svrhu istraživanja u kojoj mjeri su građani grada Čakovca i okolice upoznati s problemom svjetlosnog onečišćenja. U svibnju 2018. godine u sklopu projekta “Dynamic light” ugrađena je LED rasvjeta (150 LED lampi) oko centra grada (ulice Zrinsko – frankopanska, Masarykova, Ivana Mažuranića, Trg Eugena Kvaternika, Otokara Keršovanija, Vladimira Nazora i Vukovarska).