EDUKATIVNA ŠTAND RADIONICA

19.01.2012.

ZEO NOBILIS  zajedno sa GKP ČAKOM d.o.o.  je organizirao štand radionicu o postupanju s biorazgradivim otpadom i kompostiranju otpada dana 14.01.2012. godine.  S obzirom da se na području Grada Čakovca s 01.01.2012. godine započelo s odvozom biorazgradivog otpada u režimu svaki drugi tjedan, ovakav vid radionice pomaže edukaciji korisnika o sustavnom gospodarenju s otpadom  (sada posebice s biorazgradivim otpadom kao većom frakcijom u ukupnom sastavu komunalnog otpada).  Takve štand radionice, GKP ČAKOM d.o.o. i ZEO NOBILIS održat će i naredne dvije subote (dakle 21.01.2012. i 28.01.2012. godine).