Kampanja “Kam se koje smeče meče”

30.10.2017.

Kampanju “Kam se koje smeče meče” i ove školske godine uspješno provodimo u osnovnim i područnim školama te dječjim vrtićima na područjima gdje je GKP Čakom koncesionar sakupljanja otpada. Jučer nam se u osnovnoj školi u Šenkovcu pridružio Saša Avirović iz GKP Čakom koji je imao uvodnu riječ na početku radionice, a nakon kratke prezentacije koju je vodila naša Lucija Zdolec svi smo zajedno igrali našu memory igru sa sličicama otpada.