Mala škola održivosti

25.11.2019.

U sklopu projekta “Mala škola održivosti” održali smo projektne sastanke s obrazovnim djelatnicima škola partnera na projektu, gdje smo dogovorili sve projektne aktivnosti. Projekt je financiran od strane Međimurske županije, a partneri su: I OŠ Čakovec, PŠ Novo Selo Rok i PŠ Krištanovec.