ODRŽAN OKRUGLI STOL “BESPRAVNA GRADNJA I PRAVNI PROBLEMI U ZAŠTIČENIM PODRUČJIMA”

30.10.2017.

U sklopu projekta “Transformacija: novi način upravljanja zaštičenim i NATURA 2000” održali smo okrugli stol pod nazivom “Bespravna gradnja i pravni problemi u zaštičenim područjima”. S raznim dionicima s područja zaštite okoliša raspravili smo o aktualnoj problematici bespravne gradnje na području nacionalnih parkova u RH, a neizbježno smo se dotakli i gradnje u ostalim zaštičenim područjima, posebice Regionalnom parku Mura-Drava. U sat i pol trajanja okruglog stola nastojali smo identificirati probleme, poraditi na njihovom rješavanju te dati analizu trenutne situacije u Međimurskoj županiji. Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici nadležnih inspekcija, javnih ustanova, civilnog društva te ostalih nadležnih tijela. Predmetni okrugli stol jedna je od završnih aktivnosti projekta koji završava 27. studenog 2017., a koji je financiran od strane EU fondova u sklopu IPA komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija.