Odvojeno sakupljanje otpadnog jestivog ulja

26.11.2018.

U srijedu 21.11. u Općini Sveta Marija volonterke ZEON-a održale su edukaciju u sklopu kampanje čiji je cilj osvješćivanje što većeg broja građana o potrebi odvojenog sakupljanja otpadnog jestivog ulja. Kampanja je nastala u suradnji sa Zakladom ZAMAH „Aktivni u zajednici“ i provodit će se po cijelom Međimurju. Zajedno s predstavnikom GKP Pre-kom dijelili smo kantice-spremnike za sakupljanje jestivog ulja iz domaćinstva, koje su nastale pilot projektom sakupljanja korištenog jestivog ulja od fizičkih osoba u naseljima gdje GKP Pre-kom ima koncesiju kampanje NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI.