Osposobljavanje zaposlenika/članova organizacija civilnog društva na Visu

14.06.2018.

Krajem svibnja 2018. godine sudjelovali smo na programu osposobljavanja zaposlenika/članova organizacija civilnog društva na Međunarodnom sveučilišnom centru VERN na otoku Visu u trajanju od 27.05. do 01.06.2018. godine. Osposobljavanje se provodilo u sklopu projekta POP-UP ruralni društveno – inovativni hubovi kojeg provodi LAG Međimurski doli i bregi kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade RH.