Odvojeno sakupljanje otpadnog jestivog ulja

26.11.2018.

U srijedu 21.11. u Općini Sveta Marija volonterke ZEON-a održale su edukaciju u sklopu kampanje čiji je cilj osvješćivanje što većeg broja građana o potrebi odvojenog sakupljanja otpadnog jestivog ulja. Kampanja je nastala u suradnji sa Zakladom ZAMAH „Aktivni u zajednici“ i provodit će se po cijelom Međimurju. Zajedno s predstavnikom GKP Pre-kom dijelili smo kantice-spremnike za sakupljanje jestivog ulja iz domaćinstva, koje su nastale pilot projektom sakupljanja korištenog jestivog ulja od fizičkih osoba u naseljima gdje GKP Pre-kom ima koncesiju kampanje NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI.


ZEON-ova škola u prirodi

19.11.2018.

U petak 09.11.2018. godine smo u sklopu projekta ZEON-ova škola u prirodi organizirali terensku edukaciju za 1. i 3. razred I. osnovne škole Čakovec s ciljem formiranja i uspostavljanja izvaninstitucionalnog samoodrživog programa obrazovanja. Kroz terensku edukaciju učenici su posjetili Odlagalište za neopasani otpad Totovec gdje ih je proveo kroz odlagalište predstavnik Miroslav Novak te smo posjetili i Lovački dom „Fazan“ Nedelišće i šumu Čep kroz koju nas je vodio g. Novak lovnik lovačkog društva „Fazan“.


Upravljanje projektnim ciklusom u projektima financiranim u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF)

19.11.2018.

5. i 6. studenog sudjelovali smo na dvodnevnim radionicama u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Tema radionice je bila „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima financiranim u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF)“ te su radionice održane Varaždinu. Kroz predavanja i rad u grupama upoznali smo se s procesom upravljanja projektnim ciklusom te kako realizirati projektnu ideju s naglaskom na projekte koji se provode u sklopu ESF-a.


Učionica na otvorenom

19.11.2018.

U sklopu projekta „“ u područnoj školi Dunjkovec uredili prvu učionicu na otvorenom koristeći otpadni materijal poput guma i paleta. Volonterskoj akciji su se priključili odgojno – obrazovni djelatnici škole, volonteri ZEON-a, učenici nižih razreda zajedno s roditeljima koji su doprinijeli samom uređenju učionice te samim time svim učenicima područne škole Dunjkovec omogućili održavanje nastave na otvorenom. Prilikom uređenja učionice na otvorenom izradio se poučni vrt od otpadnog materijala (gume) u kojem se nalaze začinsko i mirisno bilje te su se izradile klupice od paleta za održavanje nastave na otvorenom. Radovi su trajali 3 sata te je ukupno prisustvovalo 19 volontera. Projekt „Učionica na otvorenom“ financiran je od strane Međimurske županije u iznosu od 10.000,00 kuna dok su partneri na projektu OŠ Nedelišće – PŠ Dunjkovec i OŠ Strahoninec.  


Međunarodni sajam domaćih proizvoda i zdrave hrane

19.11.2018.

U petak, 19.10.2018. godine sudjelovali smo na Međunarodnom sajmu domaćih proizvoda i zdrave hrane u Kraljevom vrtu u Čakovcu te smo zajedno s JU Međimurska priroda održali promociju projekta „Connecting with Nature“ koji provodi JU Međimurska priroda, a ZEO Nobilis u projektu sudjeluje kao partner. Projekt se realizira kroz Program dodjele bespovratnih sredstava za zaštićena područja kojeg provode Parks Dinarides – mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria, a financira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju – Sida. Glavni cilj Programa je jačanje partnerstva između zaštićenih područja i lokalnih zajednica, poštujući načela odgovornosti, transparentnosti i aktivnog sudjelovanja građana.


Projekt RE-USE

12.10.2018.

Danas smo u sklopu projekta “RE-USE u praksi: volonterski program u području ponovne upotrebe otpadnih materijala” održali sastanak s predstavnicima Gospodarske škole Čakovec koja je ujedno i partner na projektu. Svrha sastanka je bila dogovaranje planova i organizacije edukacijskih i volonterskih akcija koje će se održati u sklopu projektnih aktivnosti. Početkom kolovoza započeli smo s projektom “RE-USE u praksi” koji je odobren u sklopu programa jednogodišnjih lokalnih i regionalnih volonterskih centara u 2018. godini. Cilj projekta je uspostavljanje i razvijanje volonterskog programa u srednjoj školi s ciljem promocije volonterskog rada za opće dobro na području zaštite prirode i okoliša. Projekt u trajanju od godinu dana u potpunosti je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 60.000,00 kuna dok su partneri na projektu Grad Čakovec, Gospodarska škola Čakovec i Volonterski ured Međimurja (VUM).


Učionica na otvorenome

12.10.2018.

U sklopu projekta „Učionica na otvorenom“ održali smo kreativnu radionicu u OŠ Strahoninec s ciljem izrade konceptnog prijedloga za uređenje učionice na otvorenom. Na radionici su sudjelovali učenici 2.a i 4.a razreda s učiteljicama. Projekt pod nazivom „Učionica na otvorenom“ provodi se od početka kolovoza 2018. godine te ga financira Međimurska županija dok su partneri na projektu OŠ Strahoninec i OŠ Nedelišće (područna škola Dunjkovec).


OTPADNA ULJA – SASTANAK

12.10.2018.

Održali smo sastanak u suradnji s Regionalnom zakladom za lokalni razvoj ZAMAH u okviru programa „Aktivni u zajednici“ na kojem su prisustvovali predstavnik GKP ČAKOM d.o.o. , predstavnici GKP PRE-KOM d.o.o.  te predstavnik Međimurskih voda . Sastanak je s temom otpadna jestiva ulja , a sve s ciljem da se stanovništvo educira o problemu ulja i maramica u kanalizacijama i neadekvatnom zbrinjavanju otpada. 

 


Brošura pod nazivom „Aktiviraj – volontiraj!”

3.08.2018.

Danas smo u sklopu projekta „Kreni, zeleno!: uspostavljanje volonterskog programa zaštite okoliša i prirode na gradskom Trgu u Čakovcu predstavili brošuru pod nazivom „Aktiviraj – volontiraj!“. Projekt pod nazivom: „Kreni, zeleno!“ započeo je 1.08.2017. godine a traje do 31.07.2018. godine te ga u potpunosti financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 100.000,00 kuna. Partneri na projektu su bili: Grad Čakovec, JU – Međimurska priroda i Međimursko veleučilište u Čakovcu.


Projekt RURES

3.08.2018.

U četvrtak 14. lipnja sudjelovali smo 4. sastanku Regionalne energetske grupe koji se održao u sklopu projekta RURES (Interreg Central Europe) kojeg na području Međimurske županije provodi Međimurska energetska agencija (MENEA) te Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA), zajedno s partnerima iz Njemačke, Poljske, Slovenije, Mađarske i Češke. U 2 i pol sata sastanka, bio nam je predstavljen način izrade i sadržaja studije izvodljivosti za energetsku učinkovitost te primjeri dobre prakse iz Poljske. Predstavljanje navedenih tema bilo je izvršeno od strane Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske te Regionalne agencije Sjever iz Koprivnice. Sama svrha prezentiranih tema, a i projekta RURES, je iskoristiti potencijale obnovljivih izvora energije i povećati učinkovitost u ruralnim regijama pošto one imaju veliki potencijal za postizanje energetske autonomije.