PROJEKT: KRENI, ZELENO! USPOSTAVLJANJE VOLONTERSKOG PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA I PIRODE

29.03.2018.

U prostorijama Međimurske prirode-Javne ustanove za zaštitu prirode održana je edukacija “Obala za bregunice” koju je vodio Velimir Bašek, renđer Međimurske prirode i predstavnik Ekološke udruge Platana iz Nedelišća, te edukacija “Dijalekti žute strnadice” koju je vodio koordinator istoimenog projekta, Mario Slatki. Sudionici edukacije bili su studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Edukacije prethode volonterskim akcijama, a uskoro ćete saznati više datalj.