Projektni sastanak

31.05.2019.

Održali smo u sklopu projekta „RE-USE u praksi“ zadnji projektni sastanak vezan uz predstojeće aktivnosti koje završavaju krajem školske godine u Gospodarskoj školi Čakovec koja je partner na projektu. Sam projekt je u trajanju od jedne godine te završava 31.07.2019. godine. Projekt pod punim nazivom „RE-USE u praksi: volonterski program u području ponovne upotrebe otpadnih materijala“ u potpunosti je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Dok su partneri na projektu: Grad Čakovec, Gospodarska škola Čakovec i Volonterski ured Međimurja (VUM).