RE-USE u praksi

10.04.2019.

U petak, 05.04.2019. godine održali smo projektni sastanak u sklopu projekta „RE-USE u praksi“ s predstavnicom Gospodarske škole Čakovec koji su ujedno i partner na projektu. Prilikom sastanka dogovorene su nadolazeće radionice i volonterske akcije te je predstavljen letak o aktivnom sudjelovanju u zaštiti prirode i okoliša s porukama volontera škole partnera. Projekt pod punim nazivom „RE-USE u praksi: volonterski program u području ponovne upotrebe otpadnih materijala“ u potpunosti je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 60.000,00 kuna dok su partneri na projektu: Grad Čakovec, Gospodarska škola Čakovec i Volonterski ured Međimurja.