RE-USE u praksi – edukativna radionica

26.11.2018.

U sklopu projekta „RE-USE u praksi“ dana 15.11.2018. godine održali smo edukativnu radionicu za učenike Gospodarske škole Čakovec s ciljem razvoja i promicanja volonterstva među mladima. Na radionici je sudjelovalo ukupno 43 učenika. Projekt pod nazivom RE-USE u praksi – volonterski program u području ponovne upotrebe otpadnih materijala započeo je 01.kolovoza 2018. Godine, a traje do 31.07.2019. godine te ga u potpunosti financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partneri na projektu su: Gospodarska škola Čakovec i Volonterski ured Međimurja (VUM).