RE-USE u praksi

26.11.2018.

U sklopu projekta “RE-USE u praksi” u Gospodarskoj školi Čakovec održali drugu po redu radionicu “Menadžment volontera” na kojoj je naglasak bio na planiranju volonterskih programa, oglasima za volontere te na kompetencijama stečenih volontiranjem, a sve s ciljem promicanja i razvoja voloterstva među mladima na području Međimurske županije. Projekt pod nazivom “RE-USE u praksi – volonterski program u području ponovne upotrebe otpadnih materijala” započeo je 01. kolovoza 2018. godine i traje do 31.07.2019. godine. U potpunosti ga financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a partneri na projektu su Gospodarska škola Čakovec i Volonterski ured Međimurja (VUM).