SEMINAR: SUDJELOVANJE JAVNOSTI I TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM I NATURA 2000 PODRUČJIMA

7.02.2017.

U partnerstvu s udrugom Zeleni Osijek, Pravnim fakultetom Osijek, Eko Pan te WWF Austria organizirali smo seminar pod nazivom „SUDJELOVANJE JAVNOSTI I TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM I NATURA 2000 PODRUČJIMA“. Seminar je održan 06. veljače 2017. u konferencijskoj dvorani Hotel Park Boutique, Varaždin s ciljem okupljanja ključnih dionika za zaštitu okoliša i prirode u upravljanju zaštićenim područjima sjeverozapadne Hrvatske. Seminar je održan u sklopu projekta „Transformacija-Novi pristup upravljanju zaštićenim i NATURA 2000 područjima“ čiji je glavni cilj primjena najboljih pravnih alata i praksi za povećanje sudjelovanja javnosti, transparentnosti i borbe protiv korupcije kada je u pitanju upravljanje prirodnim resursima kao što su šume ili rijeke.

Projekt se provodi u zaštićenim područjima i ekološkoj mreži NATURA 2000 u sedam županija i uz četiri međunarodne rijeke: Kupu, Muru, Dravu i Dunav. Projekt sufinancira Europska unija u sklopu IPA komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija. Predavanja su održali 6 predavača: dr.sc. Dražen Šimleša, Mihaela Mesarić iz Međimurske prirode, Dora Radosavljević iz Saveza udruga „Dravska liga“, Antonija Vučić iz Udruge za promicanje kulture življenaj „ZUK“, Denis Francisković iz Udruge za zaštitu okoliša i prirode „Eko Pan“ te Goran Sabol iz Zaštitarsko-ekološke organizacije „Nobilis“. Teme su bilje podijeljene u dvije skupine: „Uključivanje lokalne zajednice u upravljanje zaštićenim i NATURA 2000 područjima“ i „Pravni alati u zaštiti okoliša i prirode“. Seminari su doprinjeli konkretnim primjerima uključivanja i sudjelovanja javnosti u upravljanju zaštićenim i NATURA 2000 područjima u Hrvatskoj.