Sudjelovanje javnosti


Rjesenje_Feroo-prais
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave odlagalište otpada Totovec
Javna rasprava Eko Međimurje
Informacija za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša odlagalište Totovec
Sudjelovanje javnosti o odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša
Slijedi li uskoro u RH veća zaštita jednog od temeljnih ljudskih prava
Razgovor Zelene Istre s dr.sc. Ivom Kunstom
Javna rasprava o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje
Nepravilnosti u postupku procjene utjecaja na okoliš
Udruge pripremaju izvješće o provedbi Arhuške konvencije u Hrvatskoj
Pitanje okoliša čvrsto je povezano s ljudskim pravima
Farma pilica Senecnjak
Javna rasprava Koka d.d.
Obavijest vezano za javnu raspravu Ferro Preis d.o.o.
Priručnik o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš