Terenska edukacija na Bedekovićevim grabama

14.06.2018.

U sklopu projekta ZEON-ova škola u prirodi organizirali smo terensku edukaciju za 2. i 4. razred I. osnovne škole Čakovec s ciljem formiranja i uspostavljanja izvaninstitucionalnog samoodrživog programa obrazovanja i obilježili Svjetski dan zaštite okoliša (05.06.2018.) na Bedekovićevim grabama koje su spomenik prirode u Općini Sv. Juraj na Bregu. Uz stručno vođenje biologa Ivane Rojko, učenici su se kroz igru upoznali sa životnim ciklusom jelenka te bioraznolikosti livada košanica. Bedekovićeve grabe su jedne od rijetkih očuvanih staništa livadnog leptira plavca.