Tribina u Čakovcu – OTPAD

18.04.2019.

Održali smo Javnu tribinu projekta Izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Građane smo informirali i educirali o odgovornom gospodarenju otpadom u gradskoj knjižnici “Nikola Zrinski” gdje su predavači bili predstavnici GKP “Čakom” Saša Avirović, Socijalne zadruge Humana Nova Ivan Božić i Nobilis Ana Bajsić Mavrin.