Upravljanje projektnim ciklusom u projektima financiranim u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF)

19.11.2018.

5. i 6. studenog sudjelovali smo na dvodnevnim radionicama u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Tema radionice je bila „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima financiranim u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF)“ te su radionice održane Varaždinu. Kroz predavanja i rad u grupama upoznali smo se s procesom upravljanja projektnim ciklusom te kako realizirati projektnu ideju s naglaskom na projekte koji se provode u sklopu ESF-a.