Vlada proglasila ekološku mrežu!

27.09.2013.

naturacoffeetablebookDanas održanoj sjednici Vlade RH donesena je Uredba o ekološkoj mreži!

Donošenjem ove Uredbe Republika Hrvatska proglasila je ekološku mrežu koja je ujedno i prijedlog ekološke mreže Natura 2000 što predstavlja najznačajniju obvezu u području zaštite prirode u procesu pristupanja Europskoj uniji.

NATURA 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova.

Da bi područja ekološke mreže postala i područja Europske NATURA 2000 mreže potrebno je provesti tzv. biogeografske seminare koje koordinira EU, a u tom procesu će sudjelovati i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prirode u Hrvatskoj.