Završna konferencija projekta “TRANSFORMACIJA – novi pristup upravljanju zaštićenim i NATURA 2000 područjima”

28.11.2017.

U velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije 10.11.2017. godine održana je završna konferencija naseg zajednickog projekta “TRANSFORMACIJA – novi pristup upravljanju zaštićenim i NATURA 2000 područjima” na kojoj su predstavljeni rezultati projekta te glavne projektne teme.