ZEBRA ZA ŽABE – edukacija

16.03.2018.

Nakon volonterske akcije „Siječanjsko prebrojavanje ptica“ sljedi volonterska akcija pod nazivom „Zebra za žabe“, a edukaciju koja prethodi samoj volonterskoj akciji vodila je predstavnica Međimurske priorde-Javne ustanove za zaštitu prirode, Mihaela Mesarić 28.02.2018. godine na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Međimurska priroda već je nekoliko godina koordinator same akcije u suradnji s neprofitnim organizacijama i jedinicama lokalne samouprave s područja Međimurske županije. Na predavanju su predstavljene i vrste vodozemaca koje obitavaju u Međimurskoj županiji, a to su žaba krastača, smeđa šumska žaba, gatalinka, vodenjak, češnjača te zelene žabe. Na samom kraju slušali smo kako se glasaju određene vrste što doprinosi lakšem prepoznavanju.http://volonterski-um.eu/2018/02/13/zebra-za-zabe/