ZELENI TELEFON U 2017.

2.03.2018.

U protekloj godini zaprimili smo 102 prijave na Zeleni telefon s područja Međimurske, Koprivničko – križevačke i Varaždinske županije. Kao i prethodnih godina najviše prijava, njih čak 24,5%, odnosilo se na kategoriju ŽIVOTINJE gdje su se najviše prijavljivale odbačene lešine životinja dok sljedeći najveći problem predstavlja OTPAD s ukupno 19,6% prijava te šume s 13,7% od svih ukupnih prijava. U nastavku izdvajamo dva prijavljena problema za koje smo zaprimili najviše prijava. Građani Čakovca i okolice zabrinuti su za rušenje stabala u spomeniku parkovne arhitekture Perivoj Zrinskih. Kontaktirali smo Grad Čakovec te zatražili na uvid Studiju obnove Perivoja Zrinskih te Glavni i izvedbeni projekt obnove SPA Perivoj Zrinski. Iz studije je vidljivo da je većina stabala u lošem stanju te ih je zbog opasnosti za narušavanje sigurnosti građana potrebno srušiti. Također, planira se i sadnja novih stabala. Prema glavnom i izvedbenom projektu vidljive su sve planirane aktivnosti i intervencije u području Perivoja Zrinski koje ZEON planira temljito pratiti.
Prema posljednjim zabilježenim prijavama vidljivo je da se njih četrnaest odnosilo na kategoriju tlo odnosno na onečišćenje koje je proizvela tvrtka koja je bila zadužena za odvoz otpadnog mulja sa Zagrebačkog pročistača otpadnih voda. Otpadni mulj se nelegalno dovozilo na poljoprivredne površine u okolici općine Orehovica. Predmetni problem proslijedili smo Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Servis Zeleni telefon je važan zbog same svrhe rješavanja problema i informiranja građana o načinima na koji mogu rješiti uočeni problem u okolišu ili ih usmjeriti nadležnim institucijama. Prema tim pokazateljima potreba za daljnje vođenje ZT-a je i dalje uočena. U 2017. godini Zeleni telefon financiran je od strane Međimurske županije u sklopu projekta “Zeleni telefon za zelena rješenja”.