ZEON-ova škola u prirodi

19.11.2018.

U petak 09.11.2018. godine smo u sklopu projekta ZEON-ova škola u prirodi organizirali terensku edukaciju za 1. i 3. razred I. osnovne škole Čakovec s ciljem formiranja i uspostavljanja izvaninstitucionalnog samoodrživog programa obrazovanja. Kroz terensku edukaciju učenici su posjetili Odlagalište za neopasani otpad Totovec gdje ih je proveo kroz odlagalište predstavnik Miroslav Novak te smo posjetili i Lovački dom „Fazan“ Nedelišće i šumu Čep kroz koju nas je vodio g. Novak lovnik lovačkog društva „Fazan“.