Akcije čišćenja okoliša

11.06.2019.
U srijedu, 05. lipnja 2019. godine održali smo dvije volonterske akcije čišćenja okoliša te time obilježili Svjetski dan zaštite okoliša. Volonterske akcije održale su se na području Grada Čakovca i Općine Mala Subotica u sklopu projekta “Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Čakovca i partnera” i “Od izvora do mora” čiji je nositelj Coca – Cola HBC Hrvatska d.o.o..