BILTEN ZELENOG TELEFONA

20.09.2012.

Bilten Zelenih telefona koji je pred Vama završni je produkt projekta “Mreža Zelenih telefona” financiranog od Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Analiza prijava u Biltenu završni je produkt niza aktivnosti: svakodnevna dežurstva i redovno zaprimanje poziva, kontaktiranje nadležnih službi, evtidentiranje i analiza kroz postojeće obrasce, objava savjeta i članaka.