Dječji vrtići i Kam se koje smeče meče

9.04.2024.

U sklopu kampanje “Kam se koje smeče meče” održali smo I. grupu od 25 radionica u dječjim vrtićima s područja Međimurja gdje je GKP “Čakom” koncesionar. Cilj kampanje je informirati i educirati djecu o potrebi i načinu selektiranja otpada te poboljšati osviještenost u području održivog gospodarenja otpadom.