Edukacija o zimskom prebrojavanju ptica u sklopu projekta „Kreni, zeleno!”

15.12.2017.

U prostorijama Međimurske prirode-Javne ustanove za zaštitu prirode održana je edukacija o zimskom prebrojavanju ptica u sklopu projekta „Kreni, zeleno! Uspostavljanje volonterskog programa zaštite okoliša i prirode“. Djelatnice Međimurske prirode-Javne ustanove za zaštitu prirode, Mihaela Mesarić i Ivana Rojko educirale su zainteresirane studente Međimurskog veleučilišta u Čakovcu koji pohađaju studij Održivi razvoj kako bi stekli kompetencije za volontiranje u akciji „Zimsko prebrojavanje ptica“.

Prebrojavanjem će biti zahvaćeno preko 20 vodenih površina u unutrašnjosti Međimurja kao što su retencije, ribnjaci, šljunčare te transekti na rijeci Muri i Dravi. Ova akcija provodi se na međunarodnoj razini pod nazivom IWC (International waterbird census)-Let´s make it count, a za ovu zimu određeni datumi su 13. i 14. siječanj 2018. godine. Ovo je prva edukacija i akcija za volontere koja će se provoditi u sklopu projekta „Kreni, zeleno! Uspostavljanje volonterskog programa zaštite okoliša i prirode“.