EKO RADIONICE “NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI”

21.03.2012.

Udruga Nobilis i GKP “Pre-kom” započeli su sa eko radionicama vezano za pravilno gospodarenje otpadom. Cilj radionica je edukacija o recikliranju, kompostiranju pod nazivom kampanje “NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI”. Radionice se provode u svim Osnovnim školama i Dječjim vrtićima gdje GKP „PRE-KOM“ ima koncesiju.