I smetje vredi

3.10.2022.

Održali smo edukativne radionice za djecu predškolske dobi i učenika iz osnovne škole u Općini Nedelišće. Edukacija je bila o sakupljanju i odvajanju otpada, a radost djece nam je potvrdilo da moramo što više raditi na edukativnim programima vezano za okoliš.