Kako plastične vrećice završavaju u prirodi-radonica

18.12.2019.
U sklopu projekta „Mala škola održivosti“ u područnoj školi Novo Selo Rok održali smo edukativno – kreativnu radionicu „Kako plastične vrećice završavaju u prirodi“ te ujedno time obilježili EKO dan, Dan bez plastičnih vrećica (18.12.). Glavni cilj provedene radionice je bio potaknuti učenike na razmišljanje kakvog negativnog utjecaja plastične vrećice predstavljaju prirodi i okolišu. Na radionici su sudjelovali svi učenici nižih razreda te su nakon prvog dijela radionice krenuli u kreativno ukrašavanje platnenih vrećica koje će u konačnici zamijeniti s jednokratnim plastičnim vrećicama te koristiti ekološki isplativije vrećice – platnene vrećice. Projekt pod nazivom „Mala škola održivosti“ financiran je od strane Međimurske županije dok je partner na projektu I. osnovna škola Čakovec te njene područne škole Novo Selo Rok i Krištanovec.