Kontakt


ZEO Nobilis
A. Schulteissa 19
40000 Čakovec
Mob: +385 97 736 4189
zeonobilis@yahoo.com

 

Zeleni telefon za Međimursku, Varaždinsku i Koprivničko-Križevačku županiju
Tel: 072 123 456
zeleni.telefon@ck.t-com.hr