Letak o Zelenom telefonu

21.01.2021.

Predstavljamo vam letak o servisu Zeleni telefon kojeg smo izradili u sklopu projekta „Z-eko“. Cilj Zelenog telefona 072123456 je poticanje građana na aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i prirode, lokalne uprave na suradnju, a nadležne institucije na učinkovito rješavanje problema u okolišu. Projekt pod nazivom „Z-eko“ u potpunosti financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.