NEVLADINE ORGANIZACIJE PROTIV PROJEKTA UGROŽAVANJA KOPAČKOG RITA

28.02.2012.

ZAGREB, 28. veljače – Nevladine organizacije WWF, Zelena akcija i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode ne slažu se s planiranim projektom regulacije Dunava čija je studija utjecaja na okoliš tijekom veljače bila na javnoj raspravi, u čemu ih podržavaju udruge Baobab, Zeo Nobilis, BIOM, Ekološko društvo Koprivnica, Franjo Koščec i ZEUS. Nedostaci studije predstavljeni su danas zamjeniku ministrice za zaštitu okoliša i prirode Mirele Holy, gospodinu Davoru Škrlecu. Studija, izrađena na zahtjev Agencije za vodne putove, pokazala je da je planirani projekt prihvatljiv za okoliš te da neće imati značajan negativan utjecaj.

„Ovakvi su zaključci skandalozni i u suprotnosti s međunarodnim obvezama RH da zaštiti područje Dunava te da primjeni zakone i standarde EU u regiji“, ističu nevladine organizacije. „Pozivamo ministricu Holy da ne odobri studiju i da trenutačno odbaci projekt“.

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza i Agencija za vodne putove od travnja 2010. godine inzistiraju na projektu regulacije 53 km Dunava u prekograničnom području Hrvatske i Srbije. Projekt se odnosi na područje od granice s Mađarskom kod Batine do ušća rijeke Drave u Dunav kod Osijeka. Planirana je izgradnja 53 vodne građevine (pera i obaloutvrde) koje će uništiti prirodne obale pretvarajući rijeku u beživotni kanal.

Studija utjecaja na okoliš stavljena je na javni uvid početkom veljače. Rezultati studije osnova su za odluku Ministarstva protiv ili za provedbu projekta. „Uvidjeli smo da je studija iznimno loše kvalitete, manjkava te ne zadovoljava pravne standarde RH i EU, kao ni međunarodne okolišne standarde. Zaključke studije o prihvatljivosti projekta sa negodovanjem su komentirali i međunarodni stručnjaci te se protive odobrenju ovog projekta“, kaže Enes Ćerimagić, okolišni pravnik Zelene akcije, ističući da Europska komisija sa zanimanjem prati napredak projekta.

Jedan od razloga za provedbu projekta koji Agencija navodi u studiji jest poboljšanje plovnosti na Dunavu. „Studija ni na koji način ne dokazuje da su predložene tehničke mjere uistinu neophodne“, ističe Tibor Mikuška iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode. „Utjecaji na okoliš nisu dovoljno obrađeni te se čini da je studija odrađena radi zadovoljavanja propisa, a ne u stvarnoj namjeri da se ocjeni utjecaj takvog zahvata. Uz ovu bi studiju bilo korisno provesti i ekonomsku analizu isplativosti projekta“.

Park prirode Kopački rit najvrjednije je i najočuvanije močvarno područje na Dunavu. U rujnu prošle godine Ministarstvo je nominiralo UNESCO-u to područje kao područje jezgre budućeg Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, takvozvane „Europske Amazone“. Odobri li se projekt regulacije, uništit će se prirodni tok Dunava narušavajući dotok vode u Kopački rit. To će ozbiljno ugroziti populaciju strogo zaštićenog orla štekavca i ugroženih vrsta poput crne rode ili jesetre.

„Ne samo da će ugroziti jedinstvene prirodne vrijednosti, već je projekt regulacije Dunava u suprotnosti s nastojanjima ministarstva da zaštiti ovo područje“, kaže Olga Jovanović, stručnjak za vode iz WWF-ovog Mediteranskog programa u Hrvatskoj. „Vjerujemo da će ministarstvo u konačnici donijeti odluku u korist zaštite tog jedinstvenog područja i zaustaviti projekt“.

WWF je pokrenuo i peticiju za spas Dunava, koju možete potpisati na stranici projekta Zaštita europske linije života –