OBILJEŽAVANJE DANA RIJEKE MURE

17.04.2012.

Međimurski dan rijeke Mure ove će se godine obilježiti u Područnoj školi Gornji Hrašćan, gdje će se govoriti o važnosti same rijeke  i njezinom očuvanju.

Krajolik rijeke Mure u Međimurju zaštićen je kao značajan, uredbom Međimurske županije od 18. travnja 2001. godine. Taj se datum obilježava i kao “Međimurski dan rijeke Mure” u organizaciji udruge ZEO Nobilis. Također tog dana Skupština Međimurske županije proglasila je zaštitu nad ZNAČAJNIM KRAJOBRAZOM RIJEKE MURE (ZKRM) na području Međimurske županije. U nacionalnoj percepciji, rijeka Mura se ne doživljava kao veća i značajna, ali redovne godišnje poplave o kojima se izvještava na nacionalnoj televiziji  ipak dokazuju da je riječ o velikoj rijeci  (prosječne širine 150-250 metara) velike vodnosti i utjecaja na okolni prostor.

Od veljače 2011. godine, ZKRM postao je sastavni dio preventivno zaštićenog REGIONALNOG PARKA MURA-DRAVA. Taj park proteže se kroz čak pet hrvatskih županija, a Međimurje je jedina regija koja na svojem teritoriju ima obje rijeke u sastavu tog parka.