Održana je Javna tribina „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“

21.01.2021.

Dana 3.12.2020. godine Zodržali smo online javnu tribinu na temu sakupljanja i obrade biootpada putem ZOOM aplikacije. Javna tribina održana je u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“ kojeg provodi komunalno poduzeće „MURS-EKOM“ d.o.o. dok je projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Tribinu je vodila članica ZEON te su tom prilikom obuhvaćene teme općenito o otpadu i samom procesu održivog gospodarenja otpadom dok je u drugom dijelu predstavljen biootpad kao jedna od vrsta otpada te na koji način i kako ga ispravno odvajati. Također predstavljena je i godišnja situacija o prikupljenom i odvojenom prikupljenom otpadu za područje Međimurja.