ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA – 3.12.2020.

30.11.2020.

dana 03.12.2020. godine održat će se ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“, referentni broj: KK.06.3.1.15.0003. financiranog iz Kohezijskog fonda. Javna tribina održat će se putem ZOOM aplikacije (https://zoom.us/).

DATUM JAVNE TRIBINE: 03.12.2020. godine (četvrtak); VRIJEME: 10:00h – 11:00h