OTPAD-JAVNA TRIBINA

27.09.2023.
Komunalno poduzeće ČAKOM sa našom suradnjom organiziraju Javnu tribinu na temu: Gospodarenje otpadom, kao jednim jako važnim segmentom u održavanju čiste i zdrave okolice. Jučer smo započeli u općini Gornji Mihaljevec, te tokom jeseni proći ćemo općine u kojima ČAKOM ima koncesiju i Grad Čakovec.