Projekt “Kreni zeleno”

31.08.2017.

U sklopu projekta “Kreni zeleno!” održali projektni sastanak s djelatnicima Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, koja je ujedno i partner na projektu. Tijekom sastanka smo prošli kroz akcijski plan te potencijalne aktivnosti u koje će se volonteri moći uključiti tijekom projekta, a koje će biti organizirane u suradnji s Javnom ustanovom. Sami cilj projekta upravo je uspostavljanje volonterskog programa za zaštitu prirode i okoliša u Međimurskoj županiji, a značajan dio aktivnosti biti će fokusiran na akcije vezane uz djelokrug okoliša i prirode. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a partneri na projektu su Grad Čakovec, Međimursko veleučilište u Čakovcu te Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode.