Projekt RE-USE

12.10.2018.

Danas smo u sklopu projekta “RE-USE u praksi: volonterski program u području ponovne upotrebe otpadnih materijala” održali sastanak s predstavnicima Gospodarske škole Čakovec koja je ujedno i partner na projektu. Svrha sastanka je bila dogovaranje planova i organizacije edukacijskih i volonterskih akcija koje će se održati u sklopu projektnih aktivnosti. Početkom kolovoza započeli smo s projektom “RE-USE u praksi” koji je odobren u sklopu programa jednogodišnjih lokalnih i regionalnih volonterskih centara u 2018. godini. Cilj projekta je uspostavljanje i razvijanje volonterskog programa u srednjoj školi s ciljem promocije volonterskog rada za opće dobro na području zaštite prirode i okoliša. Projekt u trajanju od godinu dana u potpunosti je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 60.000,00 kuna dok su partneri na projektu Grad Čakovec, Gospodarska škola Čakovec i Volonterski ured Međimurja (VUM).