Projekt RURES

3.08.2018.

U četvrtak 14. lipnja sudjelovali smo 4. sastanku Regionalne energetske grupe koji se održao u sklopu projekta RURES (Interreg Central Europe) kojeg na području Međimurske županije provodi Međimurska energetska agencija (MENEA) te Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA), zajedno s partnerima iz Njemačke, Poljske, Slovenije, Mađarske i Češke. U 2 i pol sata sastanka, bio nam je predstavljen način izrade i sadržaja studije izvodljivosti za energetsku učinkovitost te primjeri dobre prakse iz Poljske. Predstavljanje navedenih tema bilo je izvršeno od strane Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske te Regionalne agencije Sjever iz Koprivnice. Sama svrha prezentiranih tema, a i projekta RURES, je iskoristiti potencijale obnovljivih izvora energije i povećati učinkovitost u ruralnim regijama pošto one imaju veliki potencijal za postizanje energetske autonomije.