Učionica na otvorenom-hotel za kukce

30.12.2018.

U sklopu projekta “Učionica na otvorenom” održali kreativnu radionicu u područnoj školi Dunjkovec gdje smo izradili hotel za kukce i hranilice za ptice koristeći otpadni materijal kao što su tetrapak, drvo, plastične boce te plastične vrećice. Samom radionicom i ponovnom upotrebom plastičnih vrećica obilježili smo Dan protiv plastičnih vrećica u Hrvatskoj (19.12.). Projekt „Učionica na otvorenom“ financiran je od strane Međimurske županije te su partneri na projektu OŠ Nedelišće – PŠ Dunjkovec i OŠ Strahoninec.