UNESCO PROGLASIO PREKOGRANIČNI REZERVAT BIOSFERE MURA-DRAVA-DUNAV IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAĐARSKE

19.07.2012.

Na 24. sjednici Međunarodnog koordinacijskog vijeća Programa Čovjek i biosfera (MaB) UNESCO je proglasio prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između Republike Hrvatske i Republike Mađarske.

Od 9. do 13. srpnja 2012. godine, u sjedištu UNESCO-a u Parizu, održava se 24. sjednica Međunarodnog koordinacijskog Vijeća Programa zaštite i znanstvenog istraživanja u službi čovjeka pod nazivom “Čovjek i biosfera (Man and Biosphere, MaB)”. Organizacija ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) u sklopu Programa MaB vodi Svjetsku mrežu rezervata biosfere. Međunarodno koordinacijsko vijeće programa, koje odlučuje o uključivanju nominiranih područja rezervata biosfere u Svjetsku mrežu rezervata biosfere, danas, 11. srpnja, donijelo je odluku da područje Mura-Drava-Dunav, koje su zajednički nominirale Republika Hrvatska i Republika Mađarska, postane dio svjetske mreže rezervata biosfere. Prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između Republike Hrvatske i Republike Mađarske drugo je područje Republike Hrvatske uključeno u ovu mrežu, nakon Velebita proglašenog 1977. godine, pri čemu hrvatski dio Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav obuhvaća područje od 395.861 ha.

Nominacija za prekogranični rezervat biosfere koordinirana je zajedničkim snagama, s hrvatske strane predvođenim Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Državnim zavodom za zaštitu prirode, te potpomognutim radom domaćih i međunarodnih nevladinih udruga.

Nadležna Ministarstva s hrvatske i mađarske strane potpisala su 17. rujna 2009. godine Zajedničku izjavu o uspostavi hrvatsko-mađarskog prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, dok je kao preduvjet za nominaciju prekograničnog rezervata biosfere između Republike Hrvatske i Republike Mađarske, Republika Hrvatska u veljači 2011. godine proglasila Regionalni park Mura-Drava.

Rijeke Mura-Drava-Dunav predstavljaju poplavni riječni ekosustav koji ima visoku biološku i krajobraznu raznolikosti te bogatu geološku i kulturno-tradicijsku baštinu. Značaj ovog područja predstavlja veliki broj ugroženih životinjskih i biljnih vrsta, rijetke poplavne šume, riječni otoci, te šljunčane i pješčane obale rijeka, uz koja se nalaze gnjezdilišta ugroženih ptica: orla štekavca, crne rode, male čigre i drugih.

Ovaj iznimni događaj proglašenja prekograničnog rezervata biosfere Hrvatskoj predstavlja veliki izazov, ali donosi i ekonomski potencijal usklađen sa socio-kulturnim i ekološki održivim razvojem. Tri osnovne zadaće koje se ovim proglašenjem ispunjavaju su očuvanje iznimnih prirodnih vrijednosti ovog područja (krajobrazne i biološke raznolikosti), poticanje održivog razvoja uz poticanje znanstvenog rada, a sve u službi unaprjeđenja kvalitete života stanovnika ovog područja.

Uspostava bilateralnog prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između Hrvatske i Mađarske nastavak je uspješne suradnje ove dvije zemlje, koje su predvodnice u velikom projektu s ciljem uspostave prekograničnog rezervata biosfere koji bi uključio još tri države (Austriju, Sloveniju i Srbiju), te na taj način cjelovito obuhvatio riječni ekosustav Mura-Drava-Dunav i predstavljao prvo zajedničko zaštićeno područje pet država Europe.

http://www.zastita-prirode.hr/Novosti-i-dogadanja/UNESCO-proglasio-prekogranicni-Rezervat-biosfere-Mura-Drava-Dunav-izmedu-Republike-Hrvatske-i-Republike-Madarske