UOČI DANA DUNAVA WWF POZIVA LOKALNO STANOVNIŠTVO NA POMOĆ U ČUVANJU RIJEKA

28.06.2012.

„Pomozite čuvati naše rijeke“ poruka je kojom WWF, svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode, u suradnji sa svojim lokalnim partnerima poziva stanovnike uz Dunav, Dravu i Muru da sudjeluju u očuvanju rijeka te prijave bilo kakve nelegalne aktivnosti na rijekama poput iskapanja šljunka ili izgradnje obaloutvrda ili sličnih građevina u samom koritu rijeke. Velikim plakatima koji su uoči Dana Dunava osvanuli u Vukovaru, Čakovcu, Varaždinu, Koprivnici, Osijeku, Virovitici i Zagrebu WWF se pridružuje obilježavanju dana kojim se slavi godišnjica potpisivanja Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava održanog u Sofiji 29. lipnja 1994. godine. Dan Dunava se obilježava s ciljem podizanja svijesti javnosti i donosioca odluka o očuvanju rijeke i pozivanja na racionalnu uporabu vodnih resursa uz čitav njezin tok.

Dunav teče kroz 10 zemalja i četiri europska glavna grada. Procjenjuje se da 83 milijuna ljudi žive u Dunavskom slivu, dok 20 milijuna ljudi izravno ovisi o Dunavu za potrebe pitke vode. Dunav je dugačak 2857 km i teče od Njemačke Crne šume do Delte Dunava koja se ulijeva u Crno more. Europska je komisija Dunav prepoznala kao „najvažniju neoceansku vodu u Europi“. Kako je Dunav dom raznim prirodnim staništima kao i brojnim vrstama (više od stotinu vrsta riba i rijetkim pticama poput bijelog pelikana, orla štekavca i bijele rode), WWF ima brojne aktivnosti vezane upravo uz ovu rijeku. Radimo na nominaciji Prekograničnog rezervata Mura-Drava-Dunav UNESCO-u i na obnovi ribnjaka u Kopačkom ritu.

„Spašavajući ‘Europsku Amazonu’, okupili smo Čuvare rijeka, skupinu predstavnika lokalnih NVO-a (među kojima je i Nobilis) koji jedanput mjesečno obilaze spomenute rijeke i pregledavaju postoje li radovi koji bi mogli naštetiti prirodnim rijekama.

WWF i Čuvari rijeka pozivaju sve stanovnike Hrvatske da potpišu peticiju za spas Dunava te posjete internetsku stranicu www.amazon-of-europe.com/hr