ZELENI TELEFON U 2013. GODINI

18.02.2014.

1920084_655541707821411_50934779_nObavještavamo Vas da je došlo do promjene broja Zelenog telefona sa 062 123 456 na 072 123 456.

Svrha rada Zelenog telefona je da potiče građane na aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša, a nadležne institucije na učinkovito rješavanje problema u okolišu.

Tokom 2013. godine zaprimljeno je 133 poziva, od kojih je riješeno je 83 % slučajeva, a otvorenih je 17 % slučajeva.

Tablica za klasifikaciju poziva-2013