ZT-Otpad i dalje prioritetni problem u okolišu!

24.01.2017.

kockica-hrvOd samih početka rada Zelenih telefona građani nam od problema koje primijete u okolišu najčešće prijavljuju probleme koji su direktno ili indirektno povezani s otpadom.
ZEON je u protekloj godini zaprimio 166 prijava s područja Međimurske i Koprivničko-križevačke županije. Najviše prijava, čak 24.7 % odnosilo se na životinje i to u velikoj većini slučajeva na pse bez vlasnika koji lutaju gradskim ulicama. Sljede prijave na otpad sa 16.3 % i gradnja sa 15.1 % od ukupnih prijava. kao što je već prethodno spomenuto najveći problem su nelegalna odlagališta otpada dok su prijave za kategoriju gradnja za područje Međimurske županije u velikom postotku zbog građevinskih radova i nakupina građevinskog otpada koji su se nakupljali u području stambenih zona a stanarima su narušavali vizuru i prohodnost kolnika. Više od 60% prijava građana je uspješno riješeno.

Zeleni telefon-2016